Hyvinvointia ihmiselle.

Suomi 100v.
https://www.vapaidenvaltakunta.fi/

JHL ry 398 edustaa  Helsingin sosiaali-ja terveystoimialan, sekä kolmannen sektorin hoito- ja hoiva-alan henkilöstöä.

Yhdistys huolehtii sekä yksityisen, että julkisen sektorin hoitoalan työntekijöiden edunvalvonnasta Helsingissä yhteistyössä  pääkaupunkiseudun aluetoimiston ja Helsingin yhteisjärjestö JHL:n kanssa.  Edunvalvonta-asioissa jäsentä lähinnä ovat  luottamusmiehet. He ovat tärkeässä asemassa valvoessaan virka- ja työehtosopimusten toteutumista työpaikoilla. He tulkitsevat sopimusten sisältöä, käyvät neuvotteluja työnantajasi kanssa ja osallistuvat työehtojen kehittämiseen. Luottamusmiehet varmistavat, että työpaikoilla noudatetaan työelämän pelisääntöjä.

Yhteistyöterveisin

Hallitus

 

www.jhl.fi / facebook / twitter

 

 

 

Eduskuntavaalit 2019

 

Kevään eduskuntavaaleissa ratkeaa suomalaisen politiikan suunta vuosiksi eteenpäin. JHL:n tavoitteena on, että vaalien jälkeen eduskunnassa istuu työntekijämyönteisiä päättäjiä, jotka kannattavat pohjoismaista hyvinvointimallia. Siksi liitto tukee vaaleissa ehdokkaita, jotka ovat sitoutuneet liiton periaatteisiin.

Huhtikuun 14. päivä ratkeaa, ketkä ovat kansanedustajina seuraavat neljä vuotta. Päivä on suomalaisille työntekijöille ja palkansaajille tärkeä. Kansanedustajat päättävät, millaiset lait ohjaavat suomalaista työelämää. Eduskunta päättää, kuinka paljon julkisiin palveluihin laitetaan rahaa.

JHL:n tavoitteena on, että eduskuntaan valitaan päättäjiä, jotka suhtautuvat myönteisesti työntekijöihin ja kannattavat pohjoismaista hyvinvointivaltiota. Suomessa jokaisen pitää saada hyvää hoitoa ja tarpeeksi koulutusta riippumatta siitä, miten paljon lompakosta löytyy seteleitä. Työelämässä täytyy pelata reiluilla säännöillä ja yhteiskunnan pitää tukea myös silloin, kun työtä ei ole tarjolla.

Liitto tukee jäsentensä vaalityötä

JHL tukee eduskuntavaaleissa ehdolla olevia jäseniään puoluekannasta riippumatta. Tukea saavat vain ehdokkaat, jotka sitoutuvat näihin liiton periaatteisiin:

  • Yhteiskunnan on taattava jokaiselle jäsenelleen reilut mahdollisuudet oman elämänsä rakentamisessa.
  • Jokaista ihmistä kohdellaan yhdenvertaisesti eikä ketään syrjitä uskonnon, mielipiteen, sukupuolen, seksuaalisuuden tai ihonvärin vuoksi.
  • Koulutus, hoiva, sosiaaliturva ja terveydenhuolto ovat perusoikeuksia joiden saaminen tulee riippua tarpeesta, ei maksukyvystä tai asemasta yhteiskunnassa.
  • Ehdokas kannattaa työntekijöiden sananvaltaa työhönsä liittyvissä kysymyksissä sekä sopimisen kulttuuria.

Voit hakea tukea myös omalta JHL-yhdistykseltäsi. Yhdistykset tekevät tukipäätöksensä itse eikä liitto ota niihin kantaa. Liitto voi myöntää vaalitukea myös ehdokkaille, jotka saavat tukea yhdistyksiltä.

JHL ei tue vaaleissa taloudellisesti puolueita eikä eduskuntaryhmiä. Osallistumme tasapuolisesti eri puolueiden vaalitilaisuuksiin.

Ehdokkaana voit myös pyytää, että tietosi julkaistaan liiton verkkosivuilla

  •  

 

 

  •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


www.jhl.fi / facebook / twitter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Suomi 100v.

JHL ry 398 edustaa  Helsingin sosiaali-ja terveystoimialan, sekä kolmannen sektorin hoito- ja hoiva-alan henkilöstöä.

Yhdistys huolehtii sekä yksityisen, että julkisen sektorin hoitoalan työntekijöiden edunvalvonnasta Helsingissä yhteistyössä  pääkaupunkiseudun aluetoimiston ja Helsingin yhteisjärjestö JHL:n kanssa.  Edunvalvonta-asioissa jäsentä lähinnä ovat  luottamusmiehet. He ovat tärkeässä asemassa valvoessaan virka- ja työehtosopimusten toteutumista työpaikoilla. He tulkitsevat sopimusten sisältöä, käyvät neuvotteluja työnantajasi kanssa ja osallistuvat työehtojen kehittämiseen. Luottamusmiehet varmistavat, että työpaikoilla noudatetaan työelämän pelisääntöjä.

Yhteistyöterveisin

Hallitus

 

www.jhl.fi / facebook / twitter

 

 

Hyvää alkanutta uutta vuotta kaikille!

Yritämme päivittää yhdistyksemme kotisivuja ajantasalle pikkuhiljaa kun toimintamme pyörähtää käyntiin joululomien jälkeen. Seuraa kotisivuja ja motiivilehteä tapahtumien osalta ja tule mukaan iloiseen joukkomme nauttimaan tapahtumista ja yhdessä olosta.

Tehdään yhdessä aktiivista toimintaa!

t, Hallitus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


www.jhl.fi / facebook / twitter