Epäpätevyysalennus

20.9.2018

Henkilön, joka epäilee, että hänelle on maksettu liian matalaa tehtäväkohtaista palkkaa, tulee ottaa yhteyttä omaan esimieheensä.

 

Helsingin kaupunki katsoo edelleen työsuhteessa olevien osalta, että palkkasaatavan vanhentuminen on katkaistu 1.1.2018, jos palkkasaatavaa haetaan kirjallisesti vuoden 2018 aikana.

Jos tosiasiallisissa tehtävissä/tehtävien vaativuudessa ei ole ollut eroa, tekee työntekijä kirjallisen palkkasaatavavaatimuksen esimiehelle. Liite

Jos henkilö ei ole enää kaupungin palveluksessa, tulee hänen ottaa yhteys entiseen esimieheensä. Jos tällaista ei ole, henkilön tulee olla yhteydessä oman toimialansa/liikelaitoksen henkilöstöhallintoon.

Esimiehen tehtävänä on selvittää työntekijälle, miten tehtäväkuva/tehtävien vaativuus eroaa ns. pätevän henkilön tehtävistä. Työntekijän tulee yksilöidä, mitä ajanjaksoa vaatimus koskee. Esimies tarkastaa, ettei palkkasaatavavaatimus ole vanhentunut.
 

Esimies toimittaa työntekijän kirjallisen palkkasaatavavaatimuksen perusteluineen toimialan/liikelaitoksen henkilöstöhallintoon, jos palkkasaatavavaatimus ei ole vanhentunut.

Jos henkilön palvelussuhde kaupunkiin on päättynyt, tulee kirjallisen palkkasaatavavaatimuksen liitteeksi liittää ajantasaiset palkanmaksutiedot (verokortti, pankkitilinumero).

 

Jos esimies ja työntekijä jäävät erimielisiksi tehtäväkohtaisesta palkasta, on työntekijällä mahdollisuus ottaa yhteyttä omaan pääluottamusmieheensä, joka voi pyytää asiassa välitöntä neuvonpitoa toimialalla/liikelaitoksessa.