Valmiuslain muutos

25.5.2020

Liitteet

  • valmiuslain muutos 12.5.2020.pdf (81 kB)
    Kesäloman osalta työnantajalla on oikeus määrätä loma toukokuun 2. päivän ja syyskuun viimeisen päivän väliselle ajalle. Koska kesäloman ajankohta voidaan jo vuosilomalain valtuuksin määrätä syyskuun loppuun asti ulottuvalle ajanjaksolle, valtuutta siitä poikkeamiseen ei tässä vaiheessa esitetä. Poikkeusvaltuus ei ole välttämätön senkään vuoksi, että valtuus siirtää myönnettyä vuosilomaa ja keskeyttää jo aloitettu vuosiloma jäisi edelleen työnantajan keinovalikoimaan. Lisäksi vuosiloman ajankohdasta voidaan vuosilomalain mukaan laajasti sopia työnantajan ja työntekijän välisellä sopimuksella. Lähtökohtana niin ikään on, että työnantaja mitoittaa henkilöstön määrän sellaiseksi, että toimintaa voidaan harjoittaa työntekijöille annettavista vuosilomista huolimatta.