PÄÄLUOTTAMUSMIESTEN  TERVEISET 398:n JÄSENISTÖLLE!

12.10.2020

Johan on ollut vuosi! tähänasti

 

10 kuukautta tätä vuotta on tuntunut kaikilla hirveiltä eikä loppua ole näkyvissä. Kurja aloittaa info tämän kaltaisilla laatusanoilla, mutta mikä kuvaisi mennyttä aikaa paremmin?

 

Huhtikuussa alkoi uusi edunvalvontakausi joka päättyy 2023, mahdollisesti uudessa työnantajarakenteessa, tosin työnantajan on edelleen Helsinki ja sen sote maakunta johon kuuluu myös pelastuslaitos. Se tuntuu olevan tällä hetkellä ”pieni murhe”. 

Esitetyn rahoitusratkaisun vuoksi toivoisin silti ettei se toteudu, sillä sitten tulee eteen miten turvaamme nykyiset vastaavanlaiset palvelut kuntalaisille kun valtion maksama korvaus on 300 Milj€ pienempi kuin nykyinen talousarvio, miten se vaikuttaa henkilöstön palvelussuhdeturvaan?

Korona! on kurjistanut meidän kaikkien työn, toisten enemmän kuin toisten. Jotkut ei näe työkavereita kun ovat etänä, toiset taas joutuvat venymään kentällä turvatakseen kuntalaisten palvelut ja hoidon. Yhteistä on että työt tehdään ja pulisematta. Kevään valmiuslaki antoi työnantajalle vallan siirtää henkilöstöä, teettää ylitöitä ja määrätä lomat, onneksi kuitenkin sitä ei käytetty kuin rajoitetusti, ylitöitä kertyi n. 100.000 tuntia toimialalla eli 7tuntia keskimäärin jokaiselle työntekijälle. Kesän lomat saatiin sittenkin pitää kohtuu toivomalla ajalla ja määrällä, siirtyminenkin oli pääsääntöisesti vapaaehtoista, tietääksemme.

Nyt syksy alkaa taas näyttää haastavalta jo nyt toimialan henkilöstöä on alettu siirtämään neuvonta ja jäljitystöihin jotta pandemian laajeneminen estettäisiin. Tällä on vaikutuksia perustehtävän hoitamiseen. Syytä kuitenkin työnantajan olisi muistaa ennen siirtopäätöstä keskustella ko henkilön kanssa asiasta.

Paljon on käyty keskustelua miksi henkilöstöä ei palkita? Ollaanko me oikeasti tärkeä voimavara? Työnantaja on kertonut käyttävänsä aiemmin varaamansa kertapalkitsemisrahan henkilöstön palkitsemiseen, olikohan se aiemmin tarkoitettu muuhun kuin koronatyön palkitsemiseen? Muuhun ei toimialan omat rahat riitä, talouden ennuste osoittaa n. 70milj€:n ylitystä tänä vuonna. Myöskin 2020 tulospalkkion saaminen on epävarmaa kaupungin talousarvion ylityksen vuoksi.

Meidän edunvalvonta on tämän vuoden aikana pyrkinyt vaikuttamaan niin kaupungin hallitukseen ja valtuustoon, lausunnoin ja kannanottoina mm. Tupa 2019, Sote maakunta rakenne, henkilöstön palkitseminen koronan vuoksi, kaupungin tilinpäätös 2019 ja 2020 talousarvion raami ja toimialan talousarvioesitys vuodelle 2021. Suuri työ tulee olemaan vielä 2021 0.8%:n järjestelyvaraerä jakautuminen toimialalla. Mikä on meidän tavoite sille? siihen tarvitsemme teiltä vinkkejä. Toteutuneen hoito- ja hoivavelan työnkuormaa on suunniteltu toteutettavan usein eri muodoin, milloin se realisoituu on epävarmaa, edunvalvonnan kannalta on tärkeää että se tulee olla vapaaehtoista osallistujille. Tulevan kevään lomarajoitukset ajalle 1.2 – 15.5 liittyen potilastietojärjestelmän uudistamiseen on nyt turha kuorma henkilöstölle tällä hetkellä, sille tulisi pyrkiä tekemään jotain, muutoin voi olla että kamelin selkä katkeaa. Jo nyt tilastollisesti henkilöstövajavuus on 17-10% palveluissa. 

Liitto pyrkii tehostamaan ja kehittämään sote-alan ammattiala toimintaa josta löytyy lisätietoa liiton sivuilta. Mikäli  kiinnostaa lisätieto tai lähteä mukaan sen kehittämiseen ole rohkeasti yhteydessä meihin luottamusmiehiin. Edunvalvonnan jalkautuminen kentälle on vierailukäyntien rajoitusten vuoksi on ollut jäissä, onneksi olette tarvittaessa löytäneet meidät muita kanavia pitkin.

Viimeisenä tärkeänä viestinä on kevään kuntavaalit jolloin valitaan uudet päättäjät. Heille tärkein viesti tulee olla ettei palvelussuhdeturvaan saa tulla muutosta tulevassa valtuustostrategiassa.

 

Kaikesta tästä huolimatta, olkaa yhteydessä sillä me olemme teitä varten

 

Kaitsu ja Jaana