Yhteistoiminta

Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta säädetään alasta riippuen joko yhteistoimintalaissa tai keskusjärjestöjen ja alakohtaisissa sopimuksissa.

 

Yhteistoiminnan tavoitteena on edistää työnantajan ja henkilöstön välistä vuorovaikutusta ja parantaa henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia työtä ja työpaikkaa koskevaan päätöksentekoon. 

Yhteistoimintalakien ja sopimusten avulla halutaan kehittää yritysten ja yhteisöjen toimintaa ja työoloja.

Yhteistoiminnalla edistetään hyvää työilmapiiriä, kehittämistyötä ja erilaisten muutosten onnistunutta toteuttamista. Parhaiten yhteistoiminnan tavoitteet saavutetaan jatkuvan neuvottelumenettelyn avulla.Yhteistoiminta on osa johtamista.

 

Yksityiset yritykset:

Yhteistoiminnasta yrityksissä on kaksi lakia, jotka astuivat voimaan 1.7.2007:
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 30.3.2007/334 ja
Laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä 30.3.2007/335.

Valtio:
Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa (on uusittavana)
Sopimus yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa

Kunta-ala:
Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 13.4.2007/449 astui voimaan 1.9.2007

Kirkon ala:
Yleissopimus yhteistoiminnasta seurakunnassa

JHL:n tiedotteet yhteistoimintalaista:
Kunta-alan yhteistoimintalain voimaantulon vaikutukset yhteistoimintasopimuksiin
Yt-laki voimaan heinäkuun alusta
Kuntasektorin yhteistoimintalaki voimaan syyskuun alussa